Βομβαρδισμοὶ στόχων Συρίας

Στοὺς βομβαρδισμοὺς στόχων ἐντὸς τῆς Συρίας προχώρησαν χθὲς οἱ Ἀμερικανοί, ἂν καὶ ἐνημέρωσαν προηγουμένως τὸν ἐκπρόσωπο τῆς χώρας στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη∙ ἡ Δαμασκὸς δὲν ἀντέδρασε, ἀλλὰ ἡ Μόσχα ἐπεκρινε, διότι στὴν πράξη εὐνοεῖ τὸν πρόεδρο Μπασὶρ Ἀσσὰντ ἡ ἀποδυνάμωση τῶν Ἰσλαμιστῶν. Τὸ πρόβλημα ὅμως παραμένει, καθὼς οἱ ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις δὲν συμβάλλουν στὴν συντριβὴ τῶν Τζιχαντιστῶν, παρὰ μόνο στὴν καλύτερη περίπτωση δυσκολεύουν τὴν πρόοδό τους∙ στὴν Τουρκία ἡ κυβέρνηση ἔχει σχηματίσει νεκρὴ ζώνη στὰ συριακὰ σύνορα, μετὰ τὴν διέλευση 130000 Κούρδων στὸ ἔδαφός της, ἐνῶ κουρδικὲς δυνάμεις ἀπ’ τὸ Ἰρὰκ ἀνέλαβαν τὴν προάσπιση τῆς ὀρεινῆς πόλεως ἐντὸς τῆς Συρίας. Ἡ Αἴγυπτος στηρίζει τοὺς βομβαρδισμούς, ὅπως καὶ οἱ γειτονικὲς ἀραβικὲς χῶρες, ἀλλὰ καμμία τους δὲν ἀναλαμβάνει τὴν ἀποστολὴ στρατιωτικῶν δυνάμεων∙ ἡ Οὐάσιγκτον βρίσκεται σὲ δύσκολη θέση, καθὼς μόνο τὸ Ἰρὰν ἔχει στείλει ἐπίλεκτες δυνάμεις καὶ ζητάει ἀνταλλάγματα γιὰ περισσότερες.