Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ὑποχωρήσεως τῶν ἐπιχειρηματικῶν προβλέψεων στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναποφασιστικότητος τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου στὶς Ἡνωμένες Πολιτείες∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρῶς στὰ 1,2889 δολλάρια καὶ 139,8780 γιέν, καὶ ὁ χρυσός, 1225, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 97,70. Ἡ παράταση τῆς κρίσως στὴν Μέση Ἀνατολή, μὲ τὴν ἐπέκταση τῶν βομβαρδισμῶν στὴν Συρία, τὶς ὁποῖες καταδίκασε ἡ Ρωσία, ὅτι ὁδηγοῦν στὴν ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεως, καὶ ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ Γάλλου ὀρειβάτου στὴν Ἀλγερία, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐπεκτάσεως τῶν ἐνεργειῶν τῶν Τζιχαντιστῶν σὲ ἄλλες περιοχές, προκαλοῦν τὴν διστακτικότητα τῶν ἐπενδυτῶν σὲ Δύση καὶ Ἀνατολή∙ ἡ ἐπιφυλακτικότης εἶναι δεδομένη, ὁπότε ἔχει τὸν ἀντίκτυπό της στὶς ἀγορές. Πάντως ἤδη οἱ Εὐρωπαῖοι ἐξετάζουν τὴν ἄρση, μερικὴ ἢ ὀλική, τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας ἐπειδὴ τηρεῖται ἡ ἐκεχειρία στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ καὶ λόγῳ πιέσεων τῶν ἑταιρειῶν τους.