Ἀπαγωγὴ Γάλλου ὀρειβάτου

Οἱ ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις ἔχουν ἀπαγάγει προχθὲς ἕναν Γάλλο ὀρειβάτη, στὰ ὄρη τῆς Καβυλίας στὴν Ἀλγερία∙ οἱ ἀπαγωγεῖς ἔχουν ἐκδώσει ἀνακοίνωση, στὴν ὁποία ἀναφέρουν, ὅτι θὰ ἀπελευθερώσουν τὸν ὅμηρο, ὅταν ἡ Γαλλία διακόψει τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς της στὸ Ἰράκ∙ ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ἀπάντησε, ὅτι δὲν διαπραγματεύεται μὲ τρομοκράτες καὶ οὔτε πληρώνει λύτρα. Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀποδεικνύουν ὅτι μποροῦν νὰ πλήξουν στόχους σὲ ὅποιο μέρος ἐπιλέξουν καὶ προειδοποιοῦν τοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι δὲν εἶναι ἀσφαλεῖς πουθενά∙ ἡ ἀπαγωγὴ ἔρχεται μετὰ ἀπὸ πληροφορίες γιὰ τὴν τοποθέτηση βομβῶν στὴν ἕδρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στὶς Βρυξέλλες, καὶ σὲ ἄλλους στόχους, ποὺ ἔχει ὑποχρεώσει τὶς ἀρχὲς στὴν λήψη αὐστηρῶν μέτρων προστασίας. Ὁ πόλεμος μὲ τὸ φανατικὸ Ἰσλὰμ κλιμακώνεται καὶ οὐδεὶς δύναται προβλέψαι τὴν κατάληξή του.