Παραδοχὴ τέλους μνημονίου

Γενικὴ εἶναι πλέον ἡ παραδοχὴ ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει εἰσέλθει στὸ στάδιο τοῦ τέλους τῶν μνημονίων καὶ τῆς ἐξόδου τῆς τρόϊκας, ἀλλὰ διαφέρουν οἱ ἐκτιμήσεις, ὡς πρὸς τὴν διαδικασία∙ ἡ συνάντηση τῆς καγκελαρίου μὲ τὸν πρωθυπουργὸ θεωρεῖται ὡς πράσινο φῶς γιὰ τὴν κυβέρνηση, μὲ δύο ἀδιαφιλονίκητα ἐπιχειρήματα, τὴν ἀνάπτυξη, μὲ ρυθμὸ γύρω στὴν μονάδα, ἀπ’ τοὺς ὑψηλότερους στὴν Εὐρωζώνη, καὶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, πάλι ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα. Ἡ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀτλαντικῶν ἐντολέων της κράτησε μόλις ἕνα εἰκοσιτετράωρο, διότι τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν χθὲς ἀντέδρασε κι ἴσως ἀποκτήσει τὴν δυναμική του ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τῆς οἰκονομίας∙ τὰ ἔσοδα ἀπ’ τὴν φορολογία στὸ τέλος τοῦ μηνὸς καὶ τὸ ποσοστὸ ἀναπτύξεως τοῦ τρίτου τριμήνου θὰ κρίνουν τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, ἂν καὶ ἡ κυβέρνηση ἄρχισε ἤδη τὶς φοροελαφρύνσεις, μὲ πρώτη στὸ πετρέλαιο θερμάνσεως καὶ στὴν ἔκτακτη εἰσφορά.