Μέρκελ, παράδειγμα ἡ Ἑλλὰς

Ἡ ὑπογράμμιση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὅτι ἡ Ἑλλάς εἰσέρχεται σὲ περίοδο ἀναπτύξεως, ἀπευθύνθηκε σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη κι ὄχι μόνο στοὺς Ἕλληνες∙ ἡ χώρα μας ἦταν μιὰ ὁλόκληρη τριετία τὸ κακὸ παιδὶ τῆς Εὐρώπης, ὅταν ὅλοι μᾶς θεωροῦσαν χαμένη ὑπόθεση καὶ ἦταν ἕτοιμοι νὰ μᾶς ὁδηγήσουν ἐκτὸς εὐρώ. Ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς πρωθυπουργίας ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἄρχισε ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας, μὲ πρῶτο βῆμα τὸ Βερολίνο∙ πέρυσι εἶδαν τὰ πρῶτα θετικὰ ἀπιτελέσματα, ἀναστροφὴ τῆς ὑφέσεως καὶ πρωτογενῆ πλεονάσματα∙ φέτος διαπιστώνουν ὅτι περνᾶμε στὴν ἀνάπτυξη, μὲ ρυθμοὺς ἀπ’ τοὺς ὑψηλότερους στὴν Εὐρωζώνη. Αὐτὸ θέλει προβάλλειν ἡ καγκελάριος πρὸς τοὺς ἄλλους ἑταίρους καὶ τὸν λαό της.