Τουρκία, καταστροφὴ ναῶν

Στὴ συστηματικὴ σχεδὸν καταστροφὴ τῶν ἀρχαίων μνημείων, χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καὶ ναῶν, ἔχουν ἐπιδοθεῖ στὴν Τουρκία, μὲ πρώτους τοὺς παραγωγοὺς κινηματογράφου σὲ δεκάδες ναούς, κυρίως στὴν Καππαδοκία ποὺ δὲν ἀναπτυγμένη τουριστικά∙ ὁ τουρκικὸς τύπος καταγγέλλει ὅτι, γυρίζονται σήριαλ σὲ παλιὲς ἐκκλησίες ἢ ἀρχαίους ναοὺς καὶ θέατρα, ὅπου προκαλοῦνται πολλὲς καταστροφές, ἀναλόγως πρὸς τὶς ἀνάγκες τοῦ σεναρίου. Ἤδη ὁ περιφερειάρχης τῆς Καππαδοκίας ἔχει διαμαρτυρηθεῖ πρὸς τὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ στὴν Ἄγκυρα, γράφει ὁ τύπος, γιὰ τὶς καταστροφές, ἐνῶ πολιτιστικοὶ καὶ ἄλλοι σύλλογοι τῆς περιοχῆς συμμετέχουν στὶς διαμαρτυρίες, γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας τῆς περιοχῆς∙ πάντως, μέχρι τώρα ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἐφημερίδες, δὲν ἔχει ἀντιδράσει ἡ κυβέρνηση ἀπέναντι στοὺς κινηματογραφιστές.