Μέρκελ, ἐπίλυση οὐκρανικοῦ

Τὴν ἐπίλυση τοῦ οὐκρανικοῦ προβλήματος ἐπιδιώκει ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν ρύθμιση τῆς ρωσικοῦ ροῆς φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ δεύτερο τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας∙ στὸ Βερολίνο ἄρχισε ἡ διάσκεψη Εὐρωπαίων, Ρώσων καὶ Οὐκρανῶν γιὰ τὸ ἀέριο, ἐπειδὴ ἔπεσε ὁ χειμώνας στὶς βόρειες χῶρες καὶ ὅλοι χρειάζονται τὴν θέρμανση. Οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι θὰ βρεθεῖ λύση, ἀφοῦ καὶ ἡ ἐκεχειρία τηρεῖται στὶς ρωσόφωνες περιοχές, παρὰ τὶς δύσκολες πτυχὲς τοῦ θέματος∙ ἡ καγκελάριος πιστεύει, ὅτι ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας, γιὰ τὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Εὐρώπη. Ἄλλωστε ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν ἐφάρμοσε ὅλες τὶς τελευταῖες κυρώσεις, κυρίως στὴν προμήθεια ὑψηλῆς τεχνολογίας γιὰ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ ἔχουν ἔργα στὴν Ρωσία, ἐνῶ καὶ τὸ Κρεμλίνο ἀπέφυγε τὴν λήψη ἀντιμέτρων∙ δείχνουν ὅτι κάτι περιμένουν γιὰ τὴν ὁμαλοποίηση τῶν σχέσεων.