ΗΠΑ, μακροχρόνιος πόλεμος

Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν θὰ εἶναι μακροχρόνιος ἀναγνωρίζουν τώρα οἱ Ἀμερικανοί, ἐνῶ χθὲς συναντήθηκαν στὴν Νέα Ὑόρκη ὁ Τζων Κέρρυ μὲ τὸν Σεργκέι Λαβρὼφ καὶ συζήτησαν γιὰ ὅλα τὰ διεθνῆ θέματα∙ τὸ Πεντάγωνο ἀνακοινώνει ὅτι ἦταν καίρια τὰ πλήγματα κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴ Βόρεια Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, ἀλλὰ καὶ ὅτι δὲν ἀναμένει γρήγορα ἀποτελέσματα. Οἱ συνομιλίες Κέρρυ-Λαβρὼφ ἀποβλέπουν στὴν προσέγγιση τῶν δύο ὑπερδυνάμεων στὰ κρίσιμα προβλήματα, ἀπ’ τὴν Οὐκρανία μέχρι τὴν Μέση Ἀνατολή∙ οἱ Ἀμερικανοὶ δείχνουν ὅτι ἀποδέχονται τὴν σταδιακὴ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας, ἐνῶ ἔχει σταματήσει καὶ ἡ προπαγάνδα τους ἐναντίον της, ἀλλὰ καὶ ζητοῦν τὴν στενὴ συνεργασία τους στὴν Μέση Ἀνατολή. Τὸ Κρεμλίνο ἔχει ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ στὴν Δαμασκὸ καὶ στὴν Τεχεράνη καὶ εἶναι ἡ μόνη δύναμις ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὴν πολιτική τους, ἑπομένως τὴν συνεργασία στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν.