Ἁνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς διαγράφονται προοπτικὲς ἀποκλιμακώσεως τῆς ἐντάσεως στὴν Οὐκρανία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2827 δολλάρια καὶ 139,5420 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1224, μὲ τὸ πετρέλαιο σταθερό, 97,70. Ἀκόμη καὶ τὸ ΝΑΤΟ ἀναγνώρισε ὅτι ἡ Ρωσία ἀποσύρει τὰ στρατεύματά της ἀπ’ τὴν Οὐκρανία, ἐνῶ στὸ Βερολίνο, Εὐρωπαῖοι, Ρώσοι καὶ Οὐκρανοὶ συζητοῦν γιὰ τὴν ὁμαλὴ ροὴ φυσικοῦ ἀερίου τὸν χειμῶνα∙ οἱ ἐλπίδες γιὰ συμφωνία εἶναι πολλὲς καὶ οἱ ἀνάγκες τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ ρωσικὴ βοήθεια στὴν Μέση Ἀνατολὴ περισσότερες. Οἱ ἐπενδυτες πιστεύουν ὅτι τὸ κλίμα θὰ ἀλλάξει στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν ἄσκηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ καλὰ μηνύματα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, μετὰ τὴν συνάντησή της μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἰδιαιτέρως, διότι προβάλλει πλέον τὴν Ἑλλάδα ὡς παράδειγμα γιὰ τὴν μετάβαση ἀπ’ τὴν κρίση στὴν ἀνάπτυξη. Ἡ Ἰαπωνία θυμήθηκε ἐπιβολὴ κυρώσεων στὴν Ρωσία.