Κύπρος, ἄμεση ἀνάμιξη ΗΠΑ

Τὴν διαβεβαίωση, τῆς ἐνεργοῦ ἀναμίξεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ καὶ στὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑδρογονανθράκων τῆς μεγαλονήσου, ἔδωσε ὁ Τζὼν Κέρρυ στὸν Νίκο Ἀναστασιάδη κατὰ τὴν συνάντησή τους στὴ Νέα Ὑόρκη∙ ἡ Οὐάσιγκτον δείχνει ὅτι ἐνδιαφέρεται νὰ κλείσει ὅλα τὰ ἐκκρεμῆ θέματα στὴν περιοχή, ὥστε ἀπρόσκοπτη νὰ συνεχίσει τὸν πόλεμό της κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν∙ διαπιστώνει τὴν ἀπροθυμία τῶν συμμάχων της γιὰ ἐνεργὸ ἀνάμιξη στὸν πόλεμο, πλὴν τῶν Γάλλων μὲ συμμετοχὴ στοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς, ἐνῶ καὶ ἡ Τουρκία δὲν ἔχει ἔπιδείξει προθυμία γιὰ τὸν πόλεμο, ἀλλὰ ἀντίθετα προβάλλει ἀρκετὰ κωλύματα. Τὸ Κυπριακὸ θεωρεῖται πλέον κρίσιμο θέμα, διότι ἡ ἔνταση σὲ αὐτὸ ἐπηρεάζει ὅλες τὶς γειτονικὲς χῶρες, ἐνῶ τὰ ἀποθέματα ὑδρογονανθράκων τῆς νήσου εἶναι πλούσια προῖκα.