Θέση ἰσχύος σὲ ἀξιολόγηση

Σὲ θέση ἰσχύος βρίσκεται ἡ χώρα μας στὴν νέα ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ὁ θετικὸς ἀριθμὸς ἀναπτύξεως εἶναι τὰ κύρια ἐπιχειρήματα, ἐνῶ καὶ οἱ καθυστερήσεις στὶς μεταρρυθμίσεις δὲν εἶναι σοβαρές, χειρότερες εἶναι παρόμοιες σὲ ἄλλους ἑταίρους∙ μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς ἀπαξιώσεως τῆς συναντήσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν καγκελάριο, ἤδη οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς καταστροφολογίας κατὰ τῆς χώρας μας τὴν προηγούμενη πενταετία ἀναγνωρίζουν ὅτι ἔχουμε πετύχει ὅλους σχεδὸν τοὺς στόχους μας. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀλλαγὴ αὐτή, περισσότερο στὸν γερμανικὸ τύπο ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς∙ ἡ ἀξιολόγηση θὰ γίνει σὲ δύο φάσεις, μία αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα καὶ δεύτερη σὲ δέκα μέρες γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της∙ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κυβερνήσεως ἑστιάζεται πλέον στὶς τράπεζες, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς διαχειρίσεως τῶν κόκκινων δανείων καὶ τὴν ἀπελευθέρωσή τους γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς ἀγορᾶς. Ἅλμα θὰ κάνουν οἱ μικρομεσαῖες μὲ τραπεζικὴ χρηματοδότηση