Πανστρατιὰ ἀστικῆς τάξεως

Σὲ παναστρατιὰ τῆς ἀστικῆς τάξεως ἐξελίσσονται οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν τεσσαρακονταετία ἀπ’ τὴν ἵδρυση τῆς Νέας Δημοκρατίας, δυὸ μῆνες μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας στὴν χώρα ἀπ’ τὸν Κωνταντῖνο Καραμανλῆ∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πλαισιώθηκε στὴν Χαλκιδικὴ ἀπὀ ὅλες τὶς γενιὲς τῆς παρατάξεως, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς κεντρώας προελεύσεως, μὲ πρωταρχικὸ σκοπό τους τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐξοδος ἀπ’ τὴν κρίση καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὴν τρόικα ἐμπεδώνει στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ τὴν ταύτισή του μὲ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ἀνάληψη πρωταγωνιστικοῦ ρόλου εἰς αὐτήν∙ οἱ ρυθμοὶ ἀναπτύξεως τὸ ἐπιβεβαιώνουν. Ἄλλωστε καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὸ ἀναγνώρισε∙ ἡ οἰκονομία μας ἐξασφαλίζει ἀπ’ τοὺς ὑψηλότερους ρυθμοὺς στὴν Εὐρώπη.