Διασφάλιση συνοχῆς Εὐρώπης

Στὴν διασφάλιση τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς συνεργασίας ὅλων τῶν μεγάλων κατὰ τοῦ χαλιφάτου ὁδηγεῖ ὁ πόλεμος κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν∙ ἡ οὐκρανικὴ κρίση ἔχει ἀποκλιμακωθεῖ, ἐνῶ ἐπιτεύχθηκε καὶ συμφωνία μὲ τὴν Ρωσία γιὰ τὴν ροὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Εὐρώπη. Ἤδη ὁ Ματτέο Ρέντσι ζήτησε, καὶ ὡς προεδρεύων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τὴν σταδιακὴ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας, ἂν καὶ δὲν ἐφαρμόζονται αὐτές, κυρίως ὅσες ἀφοροῦν τὴν τεχνολογικὴ συνεργασία, πολὺ αὐστηρά∙ οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀγροτικὲς ὀργανώσεις πιέζουν περισσότερο, διότι ἀναμένουν καὶ τὴν ἄρση τῶν ρωσικῶν ἀντιμέτρων στὶς ἐξαγωγὲς εὐρωπαϊκῶν γεωργικῶν προϊόντων. Ἡ ρωσικὴ ἀγορὰ δὲν ἔχει αἰσθανθεῖ σοβαρὴ ἔλλειψη, καθὼς ἀναπληρώνεται ἡ ζήτηση μὲ εἰσαγωγὲς ἀπὸ τρίτες χῶρες, ὅπως Κίνα καὶ Βραζιλία∙ φοβοῦνται οἱ Εὐρωπαῖοι ὅτι, ὅταν λήξουν οἱ κυρώσεις, θὰ ἔχουν καταλάβει ἄλλοι τὴν ἀγορά. Οἱ Ἀτλαντιστὲς πέτυχαν στὸν σκοπό τους.