Κλιμάκωση πολέμου Συρίας

Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν κλιμακώνεται, μὲ κύρια ἔνταση τὴν Συρία, διότι στὶς βορειοανατολικὲς ἐπαρχίες της ἔχουν τὶς ἰσχυρὲς βάσεις τους καὶ ἐπειδὴ ὁ συρακὸς στρατὸς εἶναι ἡ μόνη ἀξιόμαχη δύναμη ἀπέναντί τους, μαζὶ μὲ τοὺς ἐπαναστατικοὺς φρουροὺς τοῦ Ἰράν∙ τὸ Πεντάγωνο, ὅσο κι ἂν ἀλάζει ἡ κοινὴ γνώμη ἀπέναντι στοὺς Ἰσλαμιστές, μετὰ τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς πολλῶν Δυτικῶν, γνωρίζει ὅτι δὲν κερδίζεται ὁ πόλεμος χωρὶς χερσαῖες δυνάμεις, καὶ δὲν διαθέτει πρὸς τὸ παρὸν παρόμοια ἄνεση. Ὑποχρεωτικὰ στὴν Οὐάσιγκτον ἁπαλύνουν τὴν κριτική τους πρὸς τὴν Μόσχα καὶ ζητοῦν τὴν συνεργασία της καὶ μέσῳ αὐτῆς μὲ τὴν Συρία∙ γνωρίζουν ὅτι ἔτσι διαμορφώνεται ἕνα ἰσχυρὸ μέτωπο κατὰ τοῦ χαλιφάτου. Οἱ διπλωματικοὶ ἐλιγμοὶ ἔχουν γίνει κι ἀπομένει ἡ παρουσίασή τους στὴν κοινὴ γνώμη∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ὑποχωροῦν στὸ θέμα τῶν Τζιχαντιστῶν, ὅπως καὶ στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ γιατὶ τότε δημιούργησαν τὰ δύο διεθνῆ θέματα;