Εὐνοικὲς προπτικὲς τρόϊκας

Οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν ἔκβαση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα διαγράφονται εὐνοϊκές, παρὰ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς καταστροφολογίας τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν παραφυάδων της∙ ἡ πρόταση γιὰ ρύθμιση τῶν κόκκινων δανείων γίνεται δεκτή, ὁπότε ἀποδεσμεύονται οἱ τράπεζες γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς ἀγορᾶς∙ οἱ ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ ἔλλειμμα ἔχουν γίνει μὲ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία σὲ ὕφεση κι ὄχι μὲ ἀνάπτυξη γύρω στὸ 1%∙ οἱ πληρωμὲς στὴν ἐφορία γίνονται σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό, ὁπότε καὶ αὐξάνεται τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα. Ἡ κατάθεση τοῦ προσχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ θὰ δείξει τὴν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων, διότι ἡ κυβέρνηση θὰ περιλάβει ὅλες τὶς φοροελαφρύνσεις ποὺ ἔχει ἐξαγγείλει ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἴσως περισσότερες, ἂν τὸ πλεόνασμα συμβαδίσει μὲ τὸν ρυθμὸ ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας. Οἱ συνθῆκες τῆς ἀξιολογήσεως εἶναι ἀπείρως καλύτερες ἀπὸ τὶς προηγούμενες, ὅταν ἡ χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὸ εὐρὼ ἦταν ἐπὶ θύραις.