Νέα Ὑόρκη, παρουσία Μόντι

Ὁ Ἰνδὸς πρωθυπουργὸς ἔκανε ἐντυπωσιακὴ παρουσία στὴν Νέα Ὑόρκη, ὄχι μόνο στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, ὅπου ζήτησε τὴν ἀναθεώρηση τοῦ καταστατικοῦ του καὶ τὴν ἔνταξη τῆς χώρας του στὰ μόνιμα μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἀλλὰ καὶ σὲ μεγάλη συγκέντρωση στὴν Μάντισον Σκουαίρ∙ μυριάδες Ἰνδοὶ συγκεντρώθηκαν νὰ ἀκούσουν τὴν ὁμιλία τοῦ Ναρέντρα Μόντι. Αὐτὸς ἀπευθύνθηκε στὰ ἰνδουιστικὰ ἀπὸ περιφερόμενη ἐξέδρα, ἐνῶ εἶχαν προηγηθεῖ ἐθνικοὶ χοροὶ ἀπὸ Ἰνδές χορεύτριες καὶ τὴν παρουσίαση ἔκανε Ἰνδοαμερικανὴ καλλονή∙ ὁ πρωθυπουργὸς θὰ γίνει σήμερα δεκτὸς στὸν Λευκὸ Οἶκο ἀπ’ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, ἐνῶ δέκα χρόνια πρὶν εἶχε κηρυχθεῖ ἀνεπιθύμητος στὴν Ἀμερική. Πόσο ἀλλάζουν οἱ καιροί, τὴν φιλία του ἐπιδιώκουν ἐναγωνίως τώρα.