Ἰαπωνία, ἔκρηξη ἠφαιστείου

Ἡ αἰφνίδια ἔκρηξη τοῦ ἠφαιστείου Ὀντάκε στὴν Ἰαπωνία προκάλεσε τὸν θάνατο 31 ἀτόμων καὶ τὸν τραυματισμὸ δεκάδων∙ πυκνὴ λάβα ἐκτινάχθηκε ἀπ’ τὸ ὕψους 3000 μέτρων ἠφαίστειο καὶ κάλυψε τὰ πάντα σὲ ἀπόσταση δεκάδων χιλιομέτρων. Ὅσοι ἔκαναν ὀρειβασία στὸ ὄμορφο βουνό, διακόσια χιλιόμετρα δυτικὰ τοῦ Τόκυο, ἐγκλωβίσθηκαν ἀπ’ τὴν στάχτη κι ἔτρεχαν νὰ σωθοῦν∙ πολλοὶ πνίγηκαν ἀπ’ τὶς ἀναθυμιάσεις μεθανίου, ἐνῶ καὶ τὰ σωστικὰ συνεργεῖα δυσκολεύθηκαν πολὺ στὸ ἔργο τους, καθὼς οὔτε τὰ ἑλικόπτερα μποροῦσαν νὰ πετάξουν στὴν περιοχή, λόγῳ τοῦ πυκνοῦ νέφους. Ἦταν μία ξαφνικὴ ἔκρηξη, χωρὶς νὰ δώσει καμμία προειδοποίηση, ὅπως συνήθως συμβαίνει στὰ ἠφαίστεια, μὲ μικροσεισμοὺς ἢ τὴν ἐκτόξευση μικρῶν ποσοτήτων λάβας, ὁπότε λαμβάνονται μέτρα.