Ἐπανεκτιμήσεις Εὐρωζώνης

Στὶς Βρυξέλλες καὶ στὸ Βερολίνο διερύνονται οἱ ἐπανεκτιμήσεις, γιὰ τὴν διαδικασία ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ ἡ ἀποδυνάμωση τῆς Γαλλίας -μετὰ καὶ τὴν ἧττα τῶν Σοσιαλιστῶν στὴν ἀνανέωση τῆς Γερουσίας- θέτει ἐπὶ ἄλλης βάσεως τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς Εὐρωζώνης. Ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων βρίσκεται σὲ πλήρη ἀδράνεια, ἐνῶ ἡ ἀπερχόμενη Ἐπιτροπὴ ἔχει παραλύσει καὶ περισσότερο ἐξυπηρετεῖ ἄλλες σκοπιμότητες∙ ἡ Γερμανία ἐλπίζει πλέον στὴν νέα Ἐπιτροπὴ καὶ περισσότερο στὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, γνωστὸ γιὰ τὴν ἐργατικότητά του καὶ τὸ πεῖσμα του, παρὰ τὶς συχνὲς διαφωνίες μαζί του, καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ἐνῶ ἐλπίζει καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν νοτίων χωρῶν. Ἄλλωστε δὲν ἦταν τυχαία ἡ πρόσκληση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ∙ τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας της, ὡς παράδειγμα πρὸς τοὺς ἄλλους ἑταίρους, ὑπογράμμισε ἡ καγκελάριος.