Προεκτάσεις χαλκεύσεως τῶν στατιστικῶν

Οἱ προεκτάσεις τῆς χαλκεύσεως τῶν στατιστικῶν στοιχείων ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση δὲν ἔχουν τέλος∙ ἡ ΕΛΣΤΑΤ δὲν εἶναι ἕτοιμη γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἐντὸς τοῦ μηνὸς τῶν ἐθνικῶν λογαριασμῶν, γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἔτους βάσεως ἀπ’ τὴν Εὐρωστατιστική, στὸ 2010, ὁπότε καὶ μειιώνεται αἰσθητὰ τὸ χρέος τῆς χώρας. Ὁ γνωστὸς πρόεδρος τῆς ΕΛΣΤΑΤ κατηγορεῖ τὸ Γενικὸ Λογιστήριο, ὅτι καθυστέρησε στὴν ἀποστολὴ τῶν σχετικῶν στοιχείων∙ στὴν πράξη τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἀποκρύψεως τῶν διακανονισμῶν τοῦ δομημένου ὁμολόγου μὲ τὴν Goldman Sachs τοῦ 2000, μὲ προμήθειες τριακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ καὶ τὴν
ἀπώλεια πέντε δις ἀπ’ τοὺς ἐθνικοὺς λογαριασμούς. Ἡ ἀποκάλυψή τους ὁδηγεῖ πολλοὺς ὑπουργοὺς τῆς ἐποχῆς στὸν εἰσαγγελέα∙ αὐτοὺς καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐπιχειρεῖ προστατεῦσαι ὁ πολὺς πρόεδρος.