Ἔναρξη διαπραγματεύσεων

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ἄρχισαν στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν σὲ καλὸ κλίμα, παρὰ τὰ τετριμμένα παράσιτα τῆς διαπλοκῆς∙ προβλέπεται ὅτι τὴν ἄλλη ἑβδομάδα θὰ διακοποῦν καὶ θὰ ἐπαναληφθοῦν στὰ μέσα τοῦ μηνός, γιὰ τὴν τελική τους φάση. Οἱ διαφορὲς δὲν εἶναι καθόλου μεγάλες, σὲ σύγκριση ὄχι μόνο μὲ τὶς προηγούμενες ἀξιολογήσεις, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα∙ ἡ εἴσπραξη περίπου ἑνάμισυ δις εὐρὼ ἀπ’ τὶς φορολογικὲς δόσεις θεωροῦνται ὡς τὸ μεγάλο ἀπόθεμα τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, τὸ ὁποῖο αὐξάνεται μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Ἄλλωστε, ἔστω καὶ σὲ μικρὸ ποσοστὸ ἡ ἀνεργία ὑποχωρεῖ, ἐνῶ ὁ τουρισμὸς παραμένει σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα καὶ τὸ Φθινόπωρο∙ ἡ ὁλοκλήρωση τὸν ἄλλο μῆνα ὁδηγεῖ στὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας μὲ βεβαιότητα μᾶλλον, διότι κανένας βουλευτὴς δὲν θέλει ἀπωλέσαι τὰ προνόμιά του, ἔστω καὶ λίγους μῆνες. Δύσκολα βάζουν τὴν Ἑλλάδα σὲ περιπέτειες χωρὶς κανένα λόγο.