Ἀσφάλεια ἀπὸ Τζιχαντιστὲς

Τὴν διαβεβαίωσή του, πρὸς τὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, ἔδωσε ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως, ὅτι δὲν ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἴχνη Τζιχαντιστῶν στὴν χώρα μας καὶ ὅτι βρίσκονται σὲ κατασταση συναγερμοῦ οἱ ἁρμόδιες ἀρχές∙ δὲν ὑπῆρξαν πληροφορίες γιὰ δράση τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἡ λήψη προληπτικῶν μέτρων εἶναι ἀπαραίτητη. Ὁπωσδήποτε κάποιοι ἀπ’ τοὺς τόσους μουσουλμάνους στὴν χώρα μας θὰ βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὴν δράση τῶν Τζιχαντιστῶν, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε ἡ συμπάθεια αὐτὴ μέχρι ποιὸ σημεῖο φθάνει∙ τὸ Ἰσλὰμ βρίσκεται σὲ μεταβατικὴ περίοδο καὶ ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς ἔχει ἀνάψει γιὰ καλά, ὁπότε τίποτε δὲν ἀποκλείεται στὴν δράση του. Ἀποτελεσματικὴ ἄμυνα εἶναι μόνο ἡ πρόληψη, ἡ παρακολούθηση τῶν ὑπόπτων.