Καταλωνία, πρὸς ἀναβολὴ

Τὴν ἀναβολὴ τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Καταλωνία γιὰ πέντε μῆνες, καὶ μέχρι τὴν ὁριστικὴ ἀπόφασή του, διέταξε ὁμοφώνως τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Ἱσπανίας μὲ προσωρινὴ ἀπόφασή του∙ ἡ κυβέρνηση τῆς ἐπαρχίας εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ σεβασθεῖ τὴν ἀπόφαση, διαφορετικὰ παραβιάζει τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας∙ οἱ Καταλανοὶ ἡγέτες ἀπάντησαν μὲ πρόσκληση γιὰ μεγάλη συγκέντρωση στὴν Βαρκελώνη, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἱσπανίας δήλωσε, ὅτι κανένας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ παραβιάζει τοὺς νόμους τοῦ κράτους. Πάντως ἡ κοινὴ γνώμη εἶναι διχασμένη στὴν πλούσια ἀνατολικὴ ἐπαρχία∙ ὑποστηρίζουν τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπ΄ τὴν Μαδρίτη, ἀλλὰ δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ἀνοικτὴ σύγκρουση μὲ τὴν κεντρικὴ κυβέρνηση, διότι γνωρίζουν ὅτι τότε οἱ συνέπειες θὰ εἶναι πολὺ χειρότερες.