Μέρκελ, ἀέριο ἀπὸ Ρωσία

Τὴν συνέχιση τῆς ἐνεργειακῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ρωσία ζήτησε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ἐνῶ συνεχίζονται οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ὁμαλὴ ροὴ τοῦ ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Εὐρώπη μέσῳ Οὐκρανίας∙ ἤδη τὰ περισσότερα προβλήματα ἔχουν ἐπιλυθεῖ, ἐνῶ πιστεύεται ὅτι σύντομα θὰ ἀρθοῦν καὶ οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Μόσχας, καθὼς τηρεῖται πλέον ἡ ἐκεχειρία στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες. Οἱ πιέσεις τῶν μεγάλων τεχνικῶν ἑταιρειῶν, μὲ ἔργα στὴν Ρωσία, καὶ τῶν ἀγροτικῶν ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες βλέπουν νὰ χάνουν τὶς ρωσικὲς ἀγορὲς ἀπ’ τοὺς Κινέζους καὶ τοὺς Βραζιλιάνους, εἶναι πολὺ ἰσχυρὲς πρὸς τὶς Βρυξέλλες∙ ὅλοι ἀμφισβητοῦν τὴν ἀποτελεσματικότητά τους, μὲ μοναδικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπάνοδο τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἀμερικανικὴ ἐπικυριαρχία τῆς ψυχροπολεμικῆς περιόδου. Στὸ Ντόνετσκ οἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἀνακάλυψαν ὁμαδικοὺς τάφους σὲ περιοχὲς κατεχόμενες ἀπ’ τὶς οὐκρανικὲς δυνάμεις, μὲ παραμορφωμένα πρόσωπα ἀπὸ βασανιστήρια καὶ ζητοῦν τὴν ἐξέταση DNA γιὰ ταυτοποίηση τῶν νεκρῶν.