Πόλεμος κατὰ Τζιχαντιστῶν

Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν συνεχίζεται, ἀλλὰ μὲ πολλὲς δυσκολίες∙ ἡ Συρία συμφωνεῖ μὲ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς στὸ ἔδαφός της, ἀλλὰ στὸ Ἰρὰκ οἱ μάχες διεξάγονται σὲ δέκα χιλιόμετρα ἀπ’ τὴν Βαγδάτη. Οἱ ἰρακινὲς δυνάμεις δείχνουν ὅτι ὑστεροῦν ἀρκετὰ ἀπέναντι στοὺς Ἰσλαμιστὲς καὶ μόνο ἡ συνδρομὴ τῶν ἰρανικῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν ἐπιτρέπει τὴν ἀναχαίτιση τῶν ἐπιθέσεών τους∙ στὰ τουρκικὰ σύνορα ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔθεσε σὲ συναγερμὸ τὶς στραιτωτικές τους δυνάμεις, ἐνῶ καὶ τεθωρακισμένα ἀναπτύχθηκαν ἀπέναντι στὶς θέσεις τῶν Τζιχαντιστῶν, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ τους. Τὸ πρόβλημα τῆς ἀναπτύξεως χερσαίων δυνάμεων εἶναι πλέον τὸ κύριο, ἀλλὰ δύσκολα ἡ κοινὴ γνώμη τῶν δυτικῶν χωρῶν ἀποδέχεται ἄλλον νέο πόλεμο, μὲ ἄγνωστα τὰ ἀποτελέσματα∙ οἱ Ἀμερικανοί, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἔχουν ἐμπλακεῖ στὰ δίχτυα ποὺ οἱ ἴδιοι ἅπλωσαν, καθὼς δικό τους δημιούργημα εἶναι οἱ Ἰσλαμιστὲς μὲ ὅλες τὶς παραφυάδες τους.