Χὸνγκ Κόνγκ, διαδηλώσεις

Οἱ διαδηλώσεις συνεχίσθηκαν στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, ἂν καὶ ἡ κυβέρνησή του ἰσχυρίζεται ὅτι περιορίζονται σὲ μερικὲς χιλιάδες στὸ πιστωτικό του κέντρο∙ αἴτημα εἶναι, ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τὸ Πεκῖνο τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ ἡ ἐλεύθερη συμμετοχὴ ὅλων στὶς ἐκλογές τοῦ 2017∙ πρωταγωνιστὲς εἶναι οἱ φοιτητὲς καὶ μαθητές, μὲ ἕναν δεκαεπτάχρονο νὰ κλέβει τὴν παράσταση, ἐνῶ συμμετέχουν καὶ πολλοὶ Καθολικοὶ ἱερεῖς. Τὰ προβλήματα δὲν ἦταν πολλά, ἀλλὰ οἱ Κινέζοι φοβοῦνται τὴν αὔξηση τῆς συμμετοχῆς καὶ τὴν ἐπέκταση τῶν ταραχῶν καὶ στὶς μεγάλες πόλεις τῆς ἠπειρωτικῆς Κίνας∙ σὲ πολλὲς περιοχὲς ἔχουν σημει ωθεῖ μεγάλες ἀπεργίες, παρὰ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ὑποτίθεται, κυρίως γιὰ θέματα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἔχουν πετύχει τὴν ἀναβολὴ πολλῶν ἐπενδύσεων. Τὴν ἐξάπλωσή τους φοβᾶται περισσότερο ἡ κυβέρνηση.