Συμπληρωματικὸς στὸν Γιοῦνκερ ὁ Ντράγκι

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Μάριο Ντράγκι, γιὰ ἀγορὰ ἑλληνικῶν καὶ κυπριακῶν ὁμολόγων ὕψους ἕνδεκα δις εὐρώ, θεωρεῖται συμπληρωματικὴ πρὸς τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ αὔριο, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὸ τέλος τῶν μνημονίων∙ στὶς Βρυξέλλες καὶ στὸ Βερολίνο θεωροῦν τὴν ἐπιτυχία τῆς Ἑλλάδος ὡς ὑπόδειγμα γιὰ τοὺς ἑταίρους τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως τὸ ἔδειξε πρώτη ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ μὲ τὴν συνάντησή της μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ πρὸ δεκαπενθημέρου. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς μετράει περισσότερο καὶ ὁ χρόνος τῆς πραγματοποιήσεώς της, ὅταν ἡ Γαλλία βυθίζεται σὲ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ κρίση καὶ ἡ Βρεταννία ἑτοιμάζεται, μᾶλλον πρὸς ἀνακούφιση πολλῶν Εὐρωπαίων, ἀποχαιρετίσαι τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ στὴν συνοχὴ μὲ τὶς χῶρες τοῦ Νότου ἐνδυναμώνεται ἡ ἑνότης.