Ἀφρική, ὀρφανὰ τοῦ ἔμπολα

Τὰ ὀρφανὰ τοῦ ἔμπολα εἶναι μεγάλο πρόβλημα γιὰ τὴν Δυτικὴ Ἀφρική, ἀναφέρει ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Ὑγείας τοῦ ΟΗΕ, ἐνῶ διαπιστώθηκε τὸ πρῶτο κροῦσμα τῆς νόσου στὸ Ντάλλας τοῦ Τέξας∙ ὁ ἀσθενὴς εἶχε ἔρθει ἀπ’ τὴν Λιβερία, ἀλλὰ λίγες μέρες μετὰ παρουσίασε συμπτώματα τῆς νόσου καὶ εἰσῆλθε σὲ νοσοκομεῖο, ὅπου οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν τὴν ἀσθένεια∙ ἐτέθη ἀμέσως σὲ ἀπομόνωση καὶ ἐκλήθησαν, ὅσοι εἶχαν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μαζί του, γιὰ ἐξετάσεις, διότι κατὰ τὸ ταξεῖδι δὲν εἶχε παρουσιάσει συμπτώματα. Ἡ χώρα ἐτέθη ἀμέσως σὲ συναγερμὸ γιὰ τὴν ἐπιδημία, μὲ αὐστηρὸ ἔλεγχο στὶς εἰσόδους της. Ὁ ΟΗΕ στὴν ἔκθεσή του ἀναφέρει ὅτι τὰ ὀρφανὰ ἀπ’ τὸν ἔμπολα εἶναι χιλιάδες καὶ πολλὰ περιφέρονται ἔρημα στὰ νοσοκομεῖα καὶ στοὺς δρόμους τῆς Λιβερίας, Γουινέας καὶ Σιέρρα Λεόνε, διότι ἔχουν χάσει καὶ τοὺς δύο γονεῖς τους καὶ οἱ ἄλλοι συγγενεῖς τους τὰ ἀποφεύγουν.