Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ τῆς ἐπιφυλακτικότητος σὲ Εὐρωζώνη καὶ Ἀμερική∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρά, στὰ 1,2597 δολλάρια καὶ 138, 3915 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1208,50 καὶ πετρέλαιο, 94,88. Ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ χαλιφάτου δὲν προκαλεῖ ἀνησυχίες στὸ πετρέλαιο, ἐπειδὴ δὲν προβλέπεται ἐπίδρασή του στὴν παραγωγὴ τῆς περιοχῆς∙ ἀντιθέτως στὴν Ἀσία τηρεῖται στάση ἀναμονῆς γιὰ τὸ Χὸνγκι Κὸνγκ στὶς ἀγορές της, ἂν καὶ δὲν παρουσιάζεται σημαντικὴ ὑποχώρηση, διότι οἱ ἐπενδυτὲς ἀποφεύγουν τὶς πωλήσεις, ἴσως ἐπειδὴ πιστεύουν ὅτι θὰ ὑπάρξει αἴσιο τέλος. Στὴν Εὐρώπη, ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο, τὴν ἑπομένη τῆς διατηρήσεως τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ ζητάει διάλογο, γιὰ τὰ θέματα τῆς Οὐκρανίας∙ ἡ ὑπαναχώρησή του γίνεται, ἐνῶ ἡ Μόσχα καταγγέλλει τὴν ἀνακάλυψη μαζικῶν τάφων 400 ἀνθρώπων στὸ Ντόνετσκ καὶ ζητάει τὴν παρέμβαση τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν.