Πόλεμος κατὰ Τζιχαντιστῶν

Οἱ βομβαρισμοὶ κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία συνεχίζονται καὶ συμπληρώνονται μὲ τὶς μάχες ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἀπὸ τοπικὲς χερσαῖες δυνάμεις∙ οἱ Δυτικοὶ βομβάδισαν θέσεις τῶν Ἰσλαμιστῶν στὶς παρυφὲς τῆς κουρδικῆς πόλεως Κοβάνι τῆς Συρίας, τὴν ὁποία ἀπὸ πολλὲς μέρες προσπαθοῦν νὰ καταλάβουν, ἐνῶ στὴν ἄλλη πλευρὰ τῶν συνόρων εἶναι σὲ συναγερμὸ οἱ τουρκικὲς Ἐνοπλες Δυνάμεις. Ὁ πόλεμος φθορᾶς μὲ τοὺς βομβαρδισμοὺς ἔχει κάποια ἐπιτυχία, διότι ἀνακόπτει τὴν προέλαση τῶνΤζιχαντιστῶν, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητες καὶ οἱ χερσαῖες δυνάμεις∙ τὸ Ἰρὰν ἀνακοίνωσε ὅτι, δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν σκοπιμότητα τῆς συμμαχίας κατὰ τοῦ χαλιφάτου, χωρὶς δυνάμεις ξηρᾶς, ἐνῶ εἶναι ἡ μοναδικὴ τρίτη χώρα ποὺ ἔχει ἀποστείλει τοὺς ἐπαναστατικούς της φρουροὺς στὸ Ἰρὰκ καὶ συμβάλλουν τὰ μέγιστα κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν.