Ἀποτροπὴ τῆς τρομοκρατίας

Ἡ σύλληψη τοῦ τρομοκράτη στὸν Βύρωνα ἀποτρέπει τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις κατὰ ἐφοπλιστῶν, βιομηχάνων καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως, ἀλλὰ καὶ ἀλλάζει τὴν πολιτικὴ δυναιμκή∙ ὁ Βασίλειος Κικίλιας ὑπογράμμισε ὅτι οἱ ἐπιθέσεις εἶχαν προγραμματισθεῖ τὶς μέρες τῶν ἑορτασμῶν τῆς παρατάξεως γιὰ τὰ σαράντα χρόνια ἀπ’ τὴν ἵδρυσή του. Ὁ συλληφθεὶς ἀνακρίνεται στὴν ΓΑΔΑ, καὶ δὲν συνεργάζεται μὲ τὶς ἀρχές, ἐνῶ δὲν εἶναι γνωστὸς στὴν Ἀστυνομία ἀπὸ προηγούμενη δράση του, ἀλλὰ στὸ συμφωνητικὸ ἐνοικιάσεως τοῦ γκαρὰζ ταυτοποιήθηκαν τὰ δακτυλικὰ ἀποτυπώματα τοῦ γνωστοῦ Νίκου Μαζιωτη∙ ἡ σύλληψη αὐτὴ σχετίζεται μὲ τὶς συλλήψεις στὰ ἄλλα διαμερίσματα. Ὁπωσδήποτε οἱ ἀποκαλυψεις θὰ ἀπασχολήσουν τὴν συζήτηση γιὰ ψῆφο ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν κυβέρνηση στὴ Βουλή∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ πάρει θέση, ὅταν εἶναι γνωστὴ ἡ ἀνοχὴ πολλῶν στελεχῶν του πρὸς τοὺς τρομοκράτες. Τὰ νέα στοιχεῖα δὲν χωροῦν ἀμφισβήτηση γιὰ τὴν τρομοκρατία.