Ἀποστόμωση Ναπολεοντίσκου

Ἡ πρωτοβουλία τῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν κατάθεση αἰτήσεως ψήφου ἐμπιστοσύνης ἀπ’ τὴν Βουλὴ τὴν Δευτέρα, ἔχει δύο πρῶτα ἀποτελέσματα∙ προσφέρει στὴν κυβέρνηση τὴν ἄνεση τοῦ πενταμήνου γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματός της, μὲ τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀναπτύξεως, μὲ ρυθμοὺς πάνω ἀπ’ τὴν μονάδα∙ δεύτερον, τὴν ἀποστόμωση τοῦ Ναπολεοντίσκου, καθὼς δὲν θὰ μπορεῖ πλέον νὰ ζητάει κάθε μέρα ἐκλογές, γελοιοποιεῖται στὰ στελέχη του τὰ ἴδια. Ἡ πολιτικὴ σταθερότης συμπληρώνεται μὲ τὴν ἀναγνώριση ἀπ΄ τὴν Εὐρωζώνη τῶν ἐπιτευγμάτων μας, ὅπως θὰ γίνει σήμερα ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς συναντᾶ τὸν πρωθυπουργό, διότι θεωρεῖ ὑπόδειγμα τὴν Ἑλλάδα στοὺς ἑταίρους.