Γαλλία, αὔξηση ἐλλειμμάτων

Ἡ Γαλλία ἀνακοίνωσε τὸ πρόγραμμά της, γιὰ περικοπὲς 21 δις εὐρὼ στὶς δημόσιες δαπάνες τὴν ἑπόμενη τριετία, ὁπότε ἀναβάλλει τὴν μείωση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος στὸ 3% γιὰ τὸ 2017∙ ἡ ἀνακοίνωση προκάλεσε ἔντονη δυσφορία στὶς Βρυξέλλες καὶ στὸ Βερολίνο, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ δεύτερη σὲ μέγεθος οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης νὰ μὴν προσαρμόζεται μὲ τὰ κοινοτικὰ κριτήρια, ἀλλὰ νὰ ζητάει τὴν ἐπιβολὴ αὐστηρᾶς λιτότητος στὶς μικρὲς χῶρες. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ζήτησε τὴν ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ὅπως καὶ ὁ νέος ἁρμόδιος Ἐπίτροπος, πρώην ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση δὲν διαθέτει σήμερα, οὔτε τὴν πολιτικὴ βούληση, οὔτε τὴν λαϊκὴ ὑποστήριξη γιὰ ἀντιλαϊκὰ μέτρα. Ὑποχρεωτικὰ σύρεται κυριολεκτικὰ ἀπ’ τὶς ἀλλεπάλληλες ἧττες της στὶς κάλπες∙ οἱ Γάλλοι ἔχουν σύμμαχό τους τὸν Ματτέο Ρέντσι, στὸ μέτωπό τους κατὰ τῆς Γερμανίας, γιὰ ἁπάλυνση τῆς λιτότητος στὴν Εὐρωζώνη.