Πτωτικὲς τάσεις ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, παρὰ τὴν πρόβλεψη γιὰ ἐκτόνωση στὴν Οὐκρανία καὶ σταθεροποίηση στὴν Μέση Ἀνατολή∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2635 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 137,4900 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1214,50 καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 92,29. Ἡ κοινοβουλευτικὴ ἔγκριση τῶν Ἐπιτρόπων καὶ ἡ ἐμμονὴ τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισὶ στὴν ἀνάγκη τηρήσεως τῶν δημοσιονομικῶν στόχων συνοδεύθηκε χαιρετίσθηκε ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ ἀντιμετώπισε τὴν σκληρὴ κριτικὴ τῶν Γάλλων∙ ἡ τηλεφωνικὴ σμφωνία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, γιὰ τήρηση τῆς ἐκεχειριας στὴν Οὐκρανία, χαιρετίσθηκε ἀπ’ τὶς ἀγορὲς ὡς τὸ διέξοδος γιὰ τὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων Ρωσίας καὶ Εὐρώπης, ἂν καὶ ὁ δεύτερος ἐπισήμανε τὰ ἐγκλήματα πολέμου τῶν Οὐκρανῶν ἀκροδεξιῶν στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες καὶ τὸν ἄγριο ξυλοδαρμὸ βουλευτοῦ ἀντιπολιτευομένου στὸν δεξιὸ τομέα στὸ Κίεβο. Στὴν Ἀσία δὲν ἐπηρεάζει τὶς ἀγορὲς ἡ πολιτικὴ κρίση στὸ Χόνγκ Κὸνγκ.