Ἔμπολα, καθυστέρηση σὲ ΗΠΑ

Στὴν καθυστέρηση κατὰ δύο ἡμέρες, στὴν διάγνωση τοῦ ἀσθενοῦς ἀπ’ τὸν ἔμπολα, φοβοῦνται οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς ὅτι ἴσως προκλήθηκαν μολύνσεις σὲ ἄλλους ὀγδόντα καὶ γιὰ τοῦτο αὐξάνουν τὸν ἀριθμὸ τῶν προσώπων ποὺ καλοῦνται σὲ ἐξετάσεις∙ τὸ νοσοκομεῖο τοῦ Ντάλλας ἔδιωξε στὴν ἀρχὴ τὸν ἀσθενῆ, διότι δὲν ἔκρινε σοβαρὰ τὰ συμπτώματα, ἀλλὰ αὐτὸς ἐπανῆλθε μετὰ ἀπὸ διήμερο καὶ τότε τὸν ὑπέβαλαν στὶς ἰατρικὲς ἐξετάσεις. Μέχρι τώρα δὲν διαπιστώθηκε ἡ μετάδοση τῆς νόσου σὲ τρίτους, ἂν καὶ εἶναι σχετικὰ νωρὶς γιὰ τελικὰ συμπεράσματα∙ στὸ Βέλγιο ἄρχισαν προκαταρκτικὲς ἐξετάσεις, στὸ προσωπικὸ τοῦ ἀεροσκάφους καὶ τοῦ ἀεροδρομίου, διότι ὁ ἀσθενὴς πέταξε μέσῳ Βρυξελλῶν, ὅπου καὶ ἄλλαξε πτήση. Οἱ Εὐρωπαῖοι φοβοῦνται ὅτι ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ μεταδοθεῖ ὁ ἰὸς ἔμπολα.