Ὀξεῖα ἀπάντηση Κύπρου πρὸς τὴν Τουρκία

Ἡ Ἄγκυρα μὲ διακοίνωσή της κατηγορεῖ τὴν Κύπρο, ὅτι κακῶς ἔδωσε ἄδεια ἐξορύξεως φυσικοῦ ἀερίου στὰ οἰκόπεδα τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς της Ζώνης, διότι δὲν εἶναι ὁ μόνος δικαιοῦχος∙ ἡ κυπριακὴ κυβέρνηση ἀπάντησε ὅτι εἶναι καθ’ ὅλα νόμιμες οἱ διαδικασίες καὶ προειδοποίησε, ὅτι, ἂν συνεχίσει τὶς προκλήσεις της ἡ Τουρκία, θὰ διακόψει τὸν διακοινοτικὸ διάλογο. Ὁ λόγος εἶναι ἄλλος, ἡ συμφωνία Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς μεταξύ τους ΑΟΖ∙ ἡ Ἄγκυρα βλέπει ὅτι ἀπομονώνεται στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, καθὼς δυσκολεύεται πολὺ νὰ σπάσει τοὺς δεσμούς της μὲ τοὺς Ἰσλαμιστές, τοὺς ὁποίους θεωρεῖ κύριους ἐχθρούς του τὸ Κάϊρο. Ἐπιλέγει τὴν κρίση στὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ ἀποφεύγει τὴν παρακώλυση τῶν ἑταιρειῶν ποὺ διενεργοῦν τὶς γεωτρήσεις.