Πολιτικὴ δυναμικὴ ἀγορᾶς

Ἡ ἀγορὰ καθορίζει πλέον τὴν πολιτική μας δυναμική, μὲ τὴν μετάβαση σὲ ἀναπτυξιακὴ πορεία καὶ τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὰ μνημόνια∙ ὁ πρωθυπουργὸς προσδιόρισε ὡς κρίσιμη μερίδα τοὺς νοικοκυραίους, ποὺ ὑπέστησαν τὶς περισσότερες θυσίες τὴν πενταετία, ἀλλὰ στάθηκαν ὄρθιοι καὶ διασφάλισαν τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Ἡ διάθεση τραπεζικῶν πιστώσεων στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, καὶ ἡ ρύθμιση τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων κόκκινων δανείων καὶ ὑποχρεώσεων πρὸς τὴν Ἐφορία καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ὁλοκληρώνεται ἐντὸς τοῦ μηνός, καὶ προσφέρει ἀνάσα στοὺς ἐπιχειρηματίες, ἀλλὰ καὶ ἅλμα στὴν ἀναπτυξιακὴ πορεία∙ ὅταν οἱ ἴδιοι μικρομεσαῖοι πέτυχαν τὸν ἆθλο τῆς μεταβάσεως ἀπὸ 5,5% ὕφεση πέρυσι σὲ 1,5% ἀνάπτυξη φέτος, μὲ μηδενικὴ τραπεζικὴ ρευστότητα, θὰ ἀπογειώσουν τώρα τὴν οἰκονομία. Εἶναι ὁ μαχητικὸς κόσμος τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ποὺ τηρεῖ ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺς καταστροφολόγους, καὶ ἀπέχει ἀπὸ ἐκδηλώσεις τους.