Οἱ αἰῶνες μὲ τὸ μέρος μας

Τὶς ἱστορικὲς ρίζες τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργός, ἀναφερόμενος στὰ εὐρήματα τῆς Ἀμφιπόλεως καὶ τῶν Ἀντικυθήρων∙ ἀπέδειξαν καὶ πάλι τὸν κρυμμένο πλοῦτο τῆς ζωνταντῆς ἱστορίας μας καὶ μᾶς ἔδωσαν δύναμη καὶ κουράγιο, διότι «οἱ αἰῶνες εἶναι μὲ τὸ μέρος μας», τόνισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἐνῶ εἰδικώτερα γιὰ τὴν Ἀμφίπολη εἶπε ὅτι, «ἡ Μακεδονική γῆ συνεχῶς μᾶς ἐκπλήσσει». Τὰ δύο εὑρήματα ἦρθαν τὴν κατάλληλη στιγμή, σὰν νὰ μᾶς σκέφθηκαν οἱ ἀρχαῖοι θεοὶ καὶ ἔστειλαν τοὺς οἰωνούς τους, τὴν ὥρα τῆς ἀπογειώσεώς μας, ὄχι μόνο οἰκονομικῆς, ἀλλὰ καὶ πολιτικῆς∙ τὰ χρειάζεται ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὰ μηνύματα αὐτά, μετὰ τὴν πενταετία τῆς χειρότερης στὴν ἱστορία μας ἐξαθλιώσεως.