Τζιχαντιστὲς στὴν Κομπάνε

Στὴν συριακὴ κουρδικὴ πόλη Κομπάνε, στὰ σύνορα μὲ τὴν Τουρκία, φαίνεται ὅτι οἱ Τζιχαντιστὲς συναντοῦν ἰσχυρὴ ἀντίσταση, καθὼς ἐπὶ μερικὲς ἑβδομάδες δὲν μποροῦν νὰ τὴν καταλάβουν∙ οἱ Κοῦρδοι ἀντιστέκονται πεισματικὰ καὶ ἔχουν κρατήσει τοὺς Ἰσλαμιστὲς σὲ ἀπόσταση, ἐνῶ τὰ συμμαχικὰ ἀεροσκάφη βομβαρδίζουν τὶς θέσεις τῶν Τζιχαντιστῶν, ἀλλὰ μὲ πολλὲς δυσκολίες, διότι οἱ θέσεις τῶν δύο ἀντιπάλων εἶναι πολὺ κοντά. Ἡ Τουρκία δὲν ἔχει ἀρχίσει ἀκόμη τὶς ἐπιχειρήσεις της κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν, ἐνῶ ἀνέκυψε πρόβλημα γιὰ δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ ἀντιπροέδρου εἰς βάρος της, ὅπως καὶ μὲ τὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα∙ ὁ Τζὸ Μπάιντεν κατηγόρησε ἀραβικὲς χῶρες, χωρὶς κατονομάσαι αὐτάς, ὅτι ἔχουν ἐνισχύσει τοὺς Ἰσλαμιστές. Ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἀπάντησε, ἐνῶ τὰ ἐμιράτα συμμετέχουν στοὺς βομβαρδισμούς∙ φυσικά, ὅλα αὐτὰ γίνονται ὡς πρόφαση, διότι ὅλοι τους εἶχαν ἐνισχύσει τοὺς Τζιχαντιστὲς πρὸ τριετίας στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ προέδρου τῆς Συρίας μέχρι τὴν Ἄνοιξη.