Ἑβδομὰς διεθνῶν ἐπαφῶν

Ὁ Κινέζος πρωθυπουργὸς ἀρχίζει ἐπίσκεψη στὴν Γερμανία, Ρωσία καὶ Ἰταλία, καὶ μὲ κατάληξη στὴν Εὐρωασιατικὴ διάσκεψη κορυφῆς στὸ Μιλάνο, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ Βλαδιμήρου Ποῦτιν∙ ὁ Λὶ Κιτσιὰνγκ θὰ ὑπογράψει οἰκονομικὲς συμφωνίες μὲ τὸ Βερολίνο καὶ τὴν Μόσχα∙ μὲ τὴν τελευταία καὶ τὴν κατασκευὴ γρήγορων τραίνων στὴν Ρωσία, τὴν ὁποία χάνουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἐξ αἰτίας τῶν κυρώσεων λόγῳ Οὐκρανίας. Οἱ διαδηλώσεις στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ συνεχίσθηκαν καὶ χθές, ἀλλὰ μόνο στὶς κεντρικὲς πλατεῖες∙ ὁ κυβερνήτης δήλωσε, ὅτι θὰ διασφαλισθεῖ ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τῶν σχολείων καὶ τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν∙ οἱ διαδηλωτὲς κατηγοροῦν τὸ Πεκῖνο, ὅτι ἔχει ἐπιστρατεύσει τὴν μαφία, γιὰ τὶς συγκρούσεις μαζί τους, ἀλλὰ αὐτὲς συνεχίσθηκαν καὶ χθές. Φαίνεται ὅμως ὅτι δὲν ἔχει ἀνταπόκριση στὸν πολὺ κόσμο τῆς πλούσιας νήσου, ἐνῶ δὲν μεταδόθηκαν οἱ διαδηλώσεις στὶς ἠπειρωτικὲς πόλεις, ἀλλὰ οὔτε εἶχαν ἀνταπόκριση ὅσες ὀργανώθηκαν σὲ ἀμερικανικὲς πόλεις.