Ρυθμιστικὸς ρόλος ἀνεξαρτήτων βουλευτῶν

Τὸν ρυθμιστικὸ ρόλο στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις ἔχουν σήμερα οἱ ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς τῆς Βουλῆς, ὅσοι σὲ καμμία ἄλλη περίοδο τῆς νεωτέρας ἱστορίας μας∙ συνολικὰ εἶναι 24, ὁπότε μαζὶ μὲ τοὺς 154 τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας (ΝΔ, 126, ΠΑΣΟΚ, 28) φθάνουν τοὺς 178, ἤτοι δύο μόνο λείπουν ἀπ’ τοὺς 180 γιὰ ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ἡ τρίτη ψηφοφορία τοῦ Φεβρουαρίου θὰ κριθεῖ ἀπὸ δύο πράγματα: πρῶτον, ἀπ’ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, ἐὰν ἡ κυβέρνηση πετύχει τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια, ρυθμοὺς ἀναπτύξεως πάνω ἀπ’ τὴν μονάδα καὶ αἰσθητὴ μείωση τῆς ἀνεργίας∙ δεύτερον, ἀπ’ τὴν συνεπαγόμενη πολιτικὴ ἀτμόσφαιρα, ὁπότε θὰ ἐπηρεασθοῦν καὶ ἄλλοι βουλευτὲς μικρῶν κομμάτων, ἐπειδὴ καταρρίπτεται ἡ καταστροφολογία τῆς Κουμουνδούρου. Πρόσθετο στοιχεῖο, κανεὶς βουλευτὴς δὲν θέλει ἐκλογές.