«Καλὴ χρονιὰ γιὰ ἀνάπτυξη»

Ἡ χώρα εἰσέρχεται ὁριστικὰ σὲ φάση ἀναπτύξεως, ὅπως τὸ ἀποδεικνύει τὸ προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἐνῶ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς ἐξέφρασε τὴν αἰσιοδοξία του, δηλώνοντας ὅτι, τὸ 2015 θὰ εἶναι, «καλὴ χρονιὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ ἀνεργία»∙ ἤδη προβλέπονται, μείωση κατὰ 30% στὴν ἔκτακτη εἰσφορὰ καὶ στὸ πετρέλαιο θερμάνσεως, ἀλλὰ καὶ διατήρηση τοῦ ΦΠΑ στὸ 13% γιὰ τὴν ἑστίαση∙ οἱ φοροελαφρύνσεις μᾶλλον θὰ αὐξηθοῦν στὸ τελικὸ σχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ προβλέψεις γιὰ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος. Ἡ ὑπέρβαση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως εἶναι τὸ μεγάλο στοίχημα, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καὶ τὰ δύο προηγούμενα χρόνια, ἐπειδὴ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας, ψηφιακὴ τεχνολογία μεταφορὲς καὶ τουρισμός, ἔχουν ἀπογειωθεῖ καὶ ὑπερβαίνουν τὶς καλύτερες προβλέψεις∙ ἡ καθελκυση τοῦ Πιπίνου, στὰ Ναυπηγεῖα Σκαραμαγκᾶ, μὲ ἑλληνικὴ τεχνολογία, ὡς γεγονὸς ἀνοίγει, μὲ διεθνῆ ζήτηση, τὸν δρόμο γιὰ δυναμικὴ ἀνάπτυξη τῆς ναυπηγικῆς μας βιομηχανίας.