Ἔναρξη ψήφου ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἔναρξη τῆς συζητήσεως στὴ Βουλὴ τῆς προτάσεως, γιὰ ψῆφο ἐμπισοσύνης πρὸς τὴν κυβέρνηση, συγκεντρώνει τὸ πολιτικὸ ἐνδιαφέρον∙ ἡ ἀντιπαράθεση προβλέπεται σκληρή, διότι ἡ κυβέρνηση θὰ χρησιμοποιήσει τὴν ψῆφο ὡς ἀναβάπτισή της στὴν κοινοβουλευτικὴ διαδικασία καὶ παράταση χρόνου γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ προγράμματός της μέχρι τὴν προεδρικὴ ἐκλογὴ τὸν Φεβρουάριο∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ θεωρεῖ τὴν ἀντιπαράθεση, κυρίως τῆς Παρασκευῆς τοῦ προέδρου του μὲ τὸν πρωθυπουργό, ὡς εὐκαιρία γιὰ προβολὴ τοῦ προγράμματός του, διότι βλέπει ὅτι χάνεται ἡ εὐκαιρία γιὰ πολιτικὲς ἐξελίξεις τὸ Φθινόπωρο. Ἡ διαδικασία τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα προχωροῦν ἱκανοποιητικά, ἀλλὰ ἀναβάλλονται γιὰ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα∙ ἀκόμη καὶ οἱ κερδοσκόποι χαμηλώνουν τὴν πολεμική τους κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦν τὸ Χρηματιστήριό μας, ὡς πειραματόζωο στὴν ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως τῆς χώρας. Πάντως δὲν ἔχουν πολλὰ περιθώρια πλέον, διότι οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες θεωροῦνται ἀπ’ τὶς καλύτερες στὴν Εὐρωζώνη.