Δυστύχημα στὴν Ἐγνατία ὁδὸ

Τὸ τραγικὸ δυστύχημα, μὲ πέντε νεκροὺς καὶ τριάντα τραυματίες ἀπ’ τοὺς ὁποίους πέντε σοβαρά, στὴν Ἐγνατία ὁδὸ ὀφείλεται σὲ σειρὰ ὁλόκληρη παραλλείψεων καὶ τυχαίων παραγόντων∙ τὰ ἔργα θεωρήθηκαν ἀμελητέα, διότι θὰ διαρκοῦσαν μόνο δέκα λεπτὰ γιὰ τὴν τοποθέτηση καλωδίου τῆς ΔΕΗ, ὁπότε καὶ δὲν ἐλήφθησαν ὅλα τὰ ἐνδεδειγμένα μέτρα∙ δύο νεαροὶ κουνοῦσαν μικρὲς σημαῖες καὶ προειδοποιοῦσαν τὰ αὐτοκίνητα νὰ κόψουν ταχύτητα, λόγῳ τῶν ἔργων. Ἀλλὰ τὸ μοιραῖο ρουμάνικο φορτηγὸ δὲν σταμάτησε, ἐπειδὴ ἦταν χαλασμένα τὰ φρένα, δικαιολογήθηκε ὁ προφυλακισθεὶς ὁδηγός του καὶ παρέσυρε τριάντα περίπου αὐτοκίνητα∙ οἱ ἀνακρίσεις θὰ φωτίσουν τὰ αἴτια τοῦ δυστυχήματος. Ἀλλὰ εἶναι δεδομένο, ἡ λήψη τῶν ἀπαραίτητων μέτρων ἀσφαλείας, χωρὶς οὐδεμία εὐθύνη.