Παρίσι, νέες διαδηλώσεις

Στὸ Παρίσι καὶ σὲ πολλὲς γαλλικὲς πόλεις ὀργανώθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων∙ ὁ σχετικὸς νόμος εἶχε προβληθεῖ ὡς πρῶτο μεγάλο μέτρο τῆς σοσσιαλιστικῆς κυβερνήσεως πρὸ δύο ἐτῶν καὶ εἶχε προκαλέσει τὴν ὀξύτατη ἀντίδραση τῶν συντηρητικῶν τμημάτων τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ, μὲ μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις. Οἱ χθεσινὲς ἦταν σχετικὰ μικρότερες ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες, μὲ 500000 κόσμο στὸ Μονπαρνὰς τῶν Παρισίων, ἀλλὰ βαρύνει περισσότερο, διότι ἡ κυβέρνηση δείχνει ἐμφανῆ σημάδια ἀποδιοργανώσεως, μὲ τὴν δημοτικότητα τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὸ 13%, καὶ τὴν ἀπαίτηση τῶν διαδηλωτῶν γιὰ κατάργηση τοῦ νόμου∙ ἄλλωστε ἡ ἐφαρμογή του ἔδειξε, ὅτι ἐλάχιστα ζευγάρια τὸν τίμησαν κι ἀκόμη λιγώτερα υἱοθέτησαν καὶ παιδιά. Ἀποβαίνει ὁ νόμος μᾶλλον σημεῖο αἰχμῆς γιὰ τὴν κυβέρνηση, καθὼς δὲν διαθέτει ἐπαρκῆ περιθώρια ἐλιγμῶν, ἐνῶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἀπαιτεῖ ἰσχυρὴ ἐξουσία γιὰ τὴν λήψη τῶν αὐστηρῶν καὶ ἀντιδημοτικῶν μέτρων. Πρὸς παραίτηση Ὁλλὰντ βαδίζουν…