Μπάιντεν, ἀπολογία σὲ ΗΑΕ

Τὴν ἀπολογία του ἀπέναντι στὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα ὑπέβαλε ὁ Τζὸ Μπάιντεν, γιὰ τὸν χαρακτηρισμό τους ὡς χρημοτοδότες τῶν Τζιχαντιστῶν∙ στὴν ὑπόθεση παρενέβη καὶ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, διότι ἀκολουθοῦσε ἴδια πολιτικὴ μὲ τὰ ἐμιράτα, καὶ εἶχε ζητήσει ἐπανόρθωση. Ἀλλά, προχθὲς προχώρησε στὴν ἀνταλλαγὴ Τούρκων αἰχμαλώτων τῶν Ἰσλαμιστῶν μὲ φυλακισμένους ὁμοϊδεάτες τους, ἐνῶ τηρεῖ ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὶς μάχες στὴν Κουρμπάνε∙ οἱ πολιορκημένοι Κοῦρδοι πρόβαλαν σθεναρὴ ἀντίσταση, ἀλλὰ ἔπεσε ἡ πόλη καὶ προπύργιο τῶν Κούρδων, καθὼς δυσκολευόταν νὰ ἀποστείλει βοήθεια ὁ συριακὸς στρατός, λόγῳ τῆς μορφολογίας τοῦ ἐδάφους. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν, ὅτι μὲ ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς μόνο δὲν κερδίζεται ὁ πόλεμος καὶ μοναδικὸ ὄφελος εἶναι ἡ ἀνακοπὴ τῆς προελάσεως τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἀλλὰ αὐτὸ ἔχει κάποιο τέλος∙ τὸ χαλιφάτο γνωρίζει τὴν κατάσταση, καθὼς καὶ ὅτι οἱ βομβαρδισμοὶ στὰ διϋλιστήρια δὲν θεωροῦνται πολὺ σοβαροί, διότι συνεχίζονται κανονικὰ οἱ ἐξαγωγές του πετρελαίου.