Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ τὴν ἄμβλυνση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,2568 δολλάρια καὶ 137,2345 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1193,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 92,68. Οἱ διαδηλωτὲς ἀποσύρθηκαν ἀπ΄ τοὺς δρόμους τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ ἐπαναλήφθηκε κανονικὰ ἡ λειτουργία τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν σχολείων, ἐνῶ τὸ Χρηματιστήριο σημείωσε αἰσθητὴ ἄνοδο∙ ἡ προοπτικὴ ἀποστολῆς Γερμανῶν καὶ Γάλλων στρατιωτῶν στὸ Ντόνετσκ θεωρεῖται ὡς καλὴ ἐξέλιξη, διότι συστηματικὰ τὰ οὐκρανικὰ στρατεύματα παραβιάζουν, μὲ διάφορες προφάσεις, τὴν ἐκεχειρία. Στὶς Βρυξέλλες κυκλοφοροῦν πληροφορίες γιὰ ἀπόρριψη τοῦ γαλλικοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, καὶ μάλιστα ἀπ’ τὸν ἁρμόδιο Ἐπίτροπο Πιὲρ Μοσκοβισί, πρώην ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ θὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπορρίπτει προϋπολογισμὸ μεγάλης χώρας, ἀλλὰ καὶ τὸ πλῆγμα γιὰ τὸν Γάλλο πρόεδρο προβλέπεται μοιραῖο.