Βραζιλία, Ρουσέφ, Νέδες

Ἡ σημερινὴ πρόεδρος καὶ ὁ Οἰκολόγος θὰ ἀναμετρηθοῦν στὸν δεύτερο γύρο τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν στὴν Βραζιλία∙ ἡ Ντίλμα Ρουσὲφ πῆρε 42% καὶ ὁ Ἔλιο Νέδες 34%, μὲ τὴν Μαρίνα Σίλβα στὸ 21%. Ἡ μεγάλη λατινοαμερικανικὴ δύναμη περνάει σὲ ἄλλη περίοδο, καθὼς ἀμφότεροι οἱ ὑποψήφιοι διαφέρουν στὴν οἰκολογική τους πολιτική, ἀλλὰ ἔχουν παρόμοιες θέσεις στὴν ἐνίσχυση τοῦ διεθνοῦς ρόλου τῆς χώρας τους στὰ πλαίσια τῶν Ἀναδυομένων∙ ἡ διαφορὰ δὲν εἶναι μεγάλη καὶ εἶναι εὔκολη ἡ ἀνατροπὴ στὴν κάλπη. Στὴν γειτονική μας Βουλγαρία οἱ ἐκλογὲς ἀνέδειξαν πρῶτο κόμμα τὸν φιλοαμερικανὸ Μπόρις Μπορισὸφ, ἀλλὰ χωρὶς ἀπόλυτη πλειοψηφία καὶ μὲ ἀρκετὲς δυσκολίες στὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, ὅπως τὸ ὁμολόγησε καὶ ὁ ἴδιος∙ εἰσέρχεται μᾶλλον σὲ μακρὰ περίοδο ἀκυβερνησίας, καθόλου καλὴ γιὰ αὐτήν.