Ἀναγνώριση τῆς Παλαιστίνης

Ἡ νέα σοσιαλδημοκρατικὴ κυβέρνηση τῆς Σουηδίας ἀνακοίνωσε ὅτι, ἕνα ἀπ’ τὰ πρῶτα της μέτρα θὰ εἶναι ἡ ἀναγνώριση τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν∙ ἡ ἀπόφαση προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ Ἰσραήλ, ὅπου ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἐπέδωσε αὐστηρὰ διακοίνωση πρὸς τὸν Σουηδὸ πρεσβευτή. Εἶναι ἡ πρώτη εὐρωπαϊκὴ χώρα ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν Παλαιστίνη, ὡς ἀνεξάρτητο κράτος, καθὼς μέχρι τώρα μόνο ἀραβικὲς καὶ ἄλλες ἰσλαμικὲς χῶρες τὸ ἔχουν πράξει∙ στὴν Ἱερουσαλὴμ φοβοῦνται, ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει προηγούμενο γιὰ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μάλιστα τώρα ποὺ ἡ κατακραυγὴ γιὰ τὴν πρόσφατη γενοκτονία στὴν Γάζα εἶναι ἰσχυρότατη στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση εἶναι ὁ μεγάλος φόβος τῶν Ἰσραηλινῶν, σὲ περίοδο τόσο ραγδαίων ἀνακατατάξεων.