Τουρκία, κλιμάκωση προκλήσεων στὴν Κύπρο

Σὲ κλιμάκωση τῶν προκλήσεών της πρὸς τὴν Κύπρο προχώρησε ἡ Ἄγκυρα, δεσμεύοντας περιοχὲς τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης της, παραβιάζοντας τὴν διεθνῆ νομιμότητα∙ στὴν Λευκωσία ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἀνέστειλε τὴν συμμετοχή στὸν διακοινοτικὸ διάλογο, ἐνῶ στὴν Ἀθήνα τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπέδωσε αὐστηρὰ διακοίνωση στὸν Τοῦρκο πρεσβευτή. Στὴν Οὐάσιγκτον τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ χαρακτήρισε νόμιμες τὶς ἔρευνες τῆς Λευκωσίας καὶ τὴν ὑποστήριξή του σὲ αὐτές, ἐνῶ ἀναμένεται παρόμοια δήλωση καὶ ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες∙ ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἐπιδιώκει εὐρύτερη πόλωση στὴν περιοχή, ἐπειδὴ στὴν συμφωνία, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ, προστίθενται καὶ τὸ Ἰσραὴλ καὶ ὁ Λίβανος, ἐνῶ καὶ στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου τηρεῖ ἀποστάσεις ἀσφαλείας. Τὸν ἡγετικό της ρόλο ἐπιδιώκει διασφαλίσαι ἡ Ἄγκυρα.