Ἀλλαγὴ πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς εἶναι δεδομένη, καθὼς ἡ πλειοψηφία ἐμφανίζεται ἀπολύτως βέβαιη γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης καὶ γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ ἐνῶ οὔτε ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ὑπόσχεται πλέον κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως καὶ πρόωρες ἐκλογές, ἀλλὰ προετοιμάζεται γιὰ τὴν ἀναμέτρηση στὴν Βουλή, μὲ ἄλλες κατευθύνσεις ἀπὸ τὶς ἀναγγελίες του μέχρι χθές, ἀφοῦ ὁ Ναπολεοντίσκος μίλησε, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα, σὲ μία ἀπεγνωσμένη προσπάθεια νὰ περιορίσει τὶς διαφωνίες στὸ κόμμα του. Ὅλοι πιστεύουν ὅτι μέχρι τὸν Φεβρουάριο δὲν γίνεται τίποτε, ἐνῶ καὶ ἡ ἀναφορὰ τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου, γιὰ τὴν πιθανότητα ἐκλογῶν τὸ 2015, ἀποβλέπει στὴν συσπείρωση τοῦ κόμματός του∙ οἱ διαγραφὲς καὶ μετακινήσεις στὰ μικρὰ κόμματα θεωροῦνται ὡς προσπάθεια ἀμύνης στὶς φυγόκεντρες τάσεις στὸ ἐσωτερικό τους. Γιὰ τὴν πολιτική τους ἐπιβίωση ἐνδιαφέρονται οἱ βουλευτές, διότι γνωρίζουν τὶ ἐπιφυλλάσει ἡ κάλπη.